Sprawozdanie z konferencji „Drugie życie” odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści…

12.07.2018 w Sielcu k. Staszowa odbyła się Konferencja zorganizowana przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pt. „Drugie życie” odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści, której celem było określenie uwarunkowań niezbędnych do nawiązania współpracy dla przygotowania projektów…

Nowy projekt edukacyjny

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została  podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Działania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi – konkursy, warsztaty,…