Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu: 230207 Odpady wielkogabarytowe