Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu: 15 01 02 -Opakowania z tworzyw sztucznych