Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu: 16 02 04-Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13