Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 07 – Opakowania ze szkła (szkło transparentne)