Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:1501 02–Opakowania z tworzyw sztucznych PET niebiesko-zielony