Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:1501 07–Opakowania ze szkła (szkło kolorowe mix)