Prośba o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dopłaty do zebranych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych kod 15 01 07 pochodzących z gospodarstw domowych.1501 07–Opakowania ze szkła