Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych PET niebiesko-zielony