Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 04 – Opakowania z metali (stal-gruba)