Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury