Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 12 02 – Metale żelazne (złom mielony z gabarytów)