bip

Kadra

Robert Stachowicz

 zgok@op.pl 
 +48 15 864 22 51 w.10 

Andrzej Kruzel
Prezes
a.kruzel@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.11
» PION ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Szczepan Januszewski
Kierownik Zakładu
 s.januszewski@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.18; kom. +48 571 293 410

Mariusz Widanka
Główny technolog
 m.widanka@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.18; kom. +48  571 293 414

Dariusz Walczyk
Koordynator Logistyki
 d.walczyk@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.13; kom.+48  571 293 413 
 
» BIURO ZARZĄDU
Ewa Wieczorek
Stanowisko ds. administracyjno-biurowych
 zgok@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51
Katarzyna Żyła
Stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
 k.zyla@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.16 
Paweł Bieniecki
Administrator Systemu Informatycznego
p.bieniecki@zgokrzedow.pl
 +48 571 293 421
Karina Kaczmarczyk
Stanowisko ds. BHP
 k.kaczmarczyk@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.17
» PION SPRZEDAŻY I ROZWOJU
Bogumiła Czerwiec
Dyrektor 
 b.czerwiec@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.12; kom. +48 571 293 412
Monika Chrabąszcz
Stanowisko ds. sprawozdawczości     i zamówień 
 m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.17
Grzegorz Wasilewski
Stanowisko ds. sprzedaży
 g.wasilewski@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.22; kom.+48  571 293 411
Tomasz Forystek
Stanowisko ds. obsługi wagi 
 t.forystek@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.19; kom.+48  571 293 418
» PION FINANSOWY
Elżbieta Kasprzyk
Główny księgowy
 e.kasprzyk@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.14
Magdalena Kilar
Stanowisko ds. księgowości
 m.kilar@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.15
Jacek Wilk
Stanowisko ds. księgowości
 j.wilk@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.15
 
» REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Małgorzata Zabdyr
Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji
 rcee@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.21
Nina Wielgus
Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji
 rcee@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.20
Małgorzata Osińska-Maruszewska
Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji
 rcee@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.20
Renata Kowalik-Sobieniak
Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji
 rcee@zgokrzedow.pl
 +48 15 864 22 51 w.21