KONTRAKT 14

Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę bloczków betonowych w formie boksów w ilości 8 szt. zgodnie z załączonym schematem w hali namiotowej.   Trwa procedura…

KONTRAKT 13

Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę rozrywarki worków linii selektywnej.   Trwa procedura przetargowa.

KONTRAKT 12

Dostawa rozdrabniacza końcowego w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę rozdrabniacza końcowego – maszyny do wytwarzania paliw alternatywnych. Trwa procedura przetargowa.