bip

Wspólnicy

Udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie jest                                                  Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie oraz 18 gmin z regionu 5 WPGO

                                                       Kazimierza Wielka               Kije           Łubnice

                         EZGOK               Gmina Bejsce         Gmina Czarnocin     Gmina Kazimierza Wielka    Gmina Kije              Gmina Łubnice

                                                                              

            Gmina Nowy Korczyn     Gmina Oleśnica      Gmina Opatowiec      Gmina Pacanów             Gmina Pińczów         Gmina Połaniec

                                                                                                     Wiślica

              Gmina Raków           Gmina Rytwiany     Gmina Solec-Zdrój           Gmina Staszów              Gmina Szydłów        Gmina Tuczępy         Gmina Wiślica