Przebudowa budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia: