bip

Zasady segregacji

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNEKosze

Papier PAPIER

WRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma, zeszyty, tekturę, czyste torby papierowe, puste pudła tekturowe, ścinki papierowe.

UWAGA!!!  Nie wrzucamy mokrego, zabrudzonego  papieru.

NIE WRZUCAMY: kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonego papieru, lakierowanego lub foliowego papieru, tapet, kalki, ręczników i chusteczek jednorazowych, worków po materiałach budowlanych, paragonów, zdjęć.

 

Szkło SZKŁO

WRZUCAMY: szklane butelki, słoiki i szklane pojemniki po art. spożywczych i kosmetykach (szkło opakowaniowe) bez zakrętek.

UWAGA!!!  Opróżniamy szkło z resztek żywności!

NIE WRZUCAMY: szyb, ceramiki, szkła stołowego (np. kieliszków, szklanek), porcelany, fajansu, szkła żaroodpornego, luster, kryształów, żarówek, świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych, termometrów i strzykawek,  monitorów i lamp TV, szkła zbrojonego, zniczy i szklanych figurek, zakrętek z butelek bądź słoików.

Plastik PLASTIK, METAL

WRZUCAMY: butelki plastikowe typu PET po napojach, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, worki po mleku, torebki plastikowe i reklamówki, czystą folię aluminiową, puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności np. mleku i sokach), nakrętki z butelek, metalowe zakrętki i kapsle, puste puszki po żywności i napojach, drobny złom, skrzynki plastikowe, doniczki plastikowe.

UWAGA!!!  Przed wyrzuceniem opróżniamy a następnie zgniatamy butelki i pojemniki plastikowe oraz kartony po płynnej żywności.

NIE WRZUCAMY: opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, brudnych naczyń jednorazowych, styropianu, celofanu, zabrudzonej folii budowlanej, zabrudzonych krwią lub tłuszczem opakowań foliowych, puszek po lakierach, farbach, aerozolach, dużego złomu, baterii, akumulatorów, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie, plastikowych części samochodowych, obudowy plastikowej ze sprzętu RTV i AGD.

BIO  ODPADY BIODEGRADOWALNE

WRZUCAMY: resztki z jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy z kawy
i herbaty, skorupki z jajek, chwasty, liście, skoszoną trawę, korę drzew, trociny i drobne gałęzie.

UWAGA!!!  Odpady biodegradowalne należy kompostować na terenie własnej posesji bądź zbierać do worka koloru brązowego.

NIE WRZUCAMY: roślin porażonych chorobami i grzybami, kości, mięsa, odchodów zwierzęcych, papierosów, popiołu.

 

Zmieszane  ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

 WRZUCAMY: odpady,  które nie podlegają segregacji tj.: odpady higieniczne (pieluchy, chusteczki), ceramikę, szkło stołowe, artykuły piśmienne, butelki po olejach spożywczych, paragony, zdjęcia, tekstylia, popiół  oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.

NIE WRZUCAMY: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii, puszek po farbach lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych, świetlówek, akumulatorów, przeterminowanych leków, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie,  odpadów budowlanych.

Odpady problemowe takie jak:

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

– zużyte opony,

– odpady wielkogabarytowe np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe,

– opakowania po środkach ochrony roślin,

– puszki po farbach i lakierach,

– świetlówki,

– opakowania po smarach i olejach samochodowych,

– zużyte baterie i akumulatory,

należy je zbierać selektywnie a następnie dostarczyć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bądź wystawić przed posesję, podczas zbiórki odpadów problemowych/ wielkogabarytowych.

Zużyte baterie można również umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach w wyznaczonych punktach stacjonarnych.

Przeterminowane leki i odpady medyczne odbierane są w wytypowanych aptekach.