Zapytania Ofertowe

02.06.2021

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 04 – Opakowania z metali (alu-puszka)

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych PET bezbarwny

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych PP

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych HDPE

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

 

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych PET niebiesko-zielony

 

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 12 02 – Metale żelazne (metal po mieleniu gabarytów)

 

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 12 02 – Metale żelazne (złom gruby)