Podpisanie umowy z WFOŚiGW na program „Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi”

W dniu 8 czerwca 2016 r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn.: ” Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” 


Koszt całkowity zadania wynosi 52 049,00 zł, a kwota dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach to 41 639,20 zł.

publikacje