Konferencja z okazji 5-lecia działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

           Dnia 27 września 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo Konferencyjnym- Zakątek Świętokrzyski, odbyła się konferencja z okazji 5-lecia działalności ZGOK w Rzędowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: włodarze gmin należących do Spółki, przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorstw związanych z działalnością gospodarki odpadami.  Otwarcie konferencji, zapoczątkowała uroczysta  przemowa Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Kruzla, następnie głos zabrali: burmistrz Staszowa- Pan Leszek Kopeć, burmistrz Połańca- Pan Jacek Tarnowski. Przemawiali również pomysłodawcy projektu utworzenia Zakładu m. in.: długoletni Prezes Zarządu ZGOK Pan Robert Stachowicz oraz Pan Romuald Garczewski. Podczas wystąpień gości, zostały przekazane listy gratulacyjne skierowane do Prezesa i pracowników Zakładu. W trakcie konferencji została przeprowadzona prelekcja przez Pana Andrzeja Krzyśkowa. Tematem przewodnim wystąpienia była nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kontekście przepisów dotyczących jednostek samorządów terytorialnych.