Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru nr RPSW.04.02.00-IŻ.00-26-285/19 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020