Budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup urządzeń do obsługi składowiska dofinansowana z Funduszy Europejskich