Podpisanie Umowy na zadania inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”