Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 16 01 03 – Zużyte opony (osobowe i ciężarowe )