Zakup urządzeń do obsługi składowiska przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie