Prośba o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie uszczelnienia skarpy SW kwatery nr II – bentomatą , zgodnie z załączonym projektem.