Podpisanie umów

lisc  24.04.2012 – podpisanie umowy z Wykonawcą: UNIA Sp. z o.o. ul. Ceglarska 14/10, 30-362 Kraków – Promocja podczas realizacji Projektu oraz Kampania edukacyjna w ramach Projektu

lisc  29.05.2012 – podpisanie umowy z Wykonawcą: Poszukiwania Naftowe „DIAMENT” ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra – Budowa kwatery składowania (pierwszej)

lisc  29.05.2012 – podpisanie umowy z Wykonawcą: Konsorcjum w składzie: Lider – Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce, Członek – Firma Usługowa Teresa Półtorak Grotniki Duże 70, 28-136 Nowy Korczyn reprezentowane przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu

lisc   14.06.2012 – podpisanie umowy z Wykonawcą: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.
ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa –  Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK)