KONTRAKT 06

Kampania edukacyjna w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i częściowe wdrożenie programu kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami dla Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Kampania edukacyjna skierowana zostanie do wszystkich mieszkańców gmin objętych planowanych przedsięwzięciem tj.: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec– Zdrój, Tuczępy, Wiślica, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce, Pińczów, Kije i Raków. Jest to obszar o łącznej powierzchni około 2 024 km2, zamieszkały przez około 153 000 osób.

Działalność Wykonawcy w zakresie kampanii edukacyjnej będzie podzielona na III etapy. W pierwszym etapie, Wykonawca opracuje program Kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Program Kampanii edukacyjnej będzie obejmował cały okres realizacji Umowy z podziałem na poszczególne Etapy.

W ramach każdego z etapów Wykonawca wykona następujące zadania:

 1. zaprojektowanie i wydruk materiałów promujących selektywna zbiórkę odpadów i informujących o celach izasadach właściwej gospodarki odpadami oraz materiałów reklamowo-promocyjnych w tym:
  — Ulotki informujące o celach i zasadach właściwej gospodarki odpadami,
  — Ulotki promujące zachowania proekologiczne,
  — Plakat promujący selektywna zbiórkę odpadów,
  — Broszura dotycząca gospodarki odpadami,
  — Kalendarz promujący selektywną zbiórkę odpadów,
  — Zeszyty z okładka posiadającą kolorowy nadruk dotyczący zagospodarowania odpadów zbiórki surowców wtórnych oraz korzyści wynikających z odzysku surowców wtórnych,
  — Kubek,
  — Brelok Smycz do kluczy,
  — Długopis,
  — Torba papierowa,
  — Torba ekologiczna.
 2. Zamieszczanie informacji w prasie o działaniach dotyczących gospodarki odpadami oraz działaniach edukacyjnych.
 3. Zorganizowanie Akcji – „Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie”.
 4. Przygotowanie filmu ukazującego problematykę gospodarki odpadami oraz promującego selektywna zbiórkę odpadów.
 5. Zorganizowanie konkursu na zbiórkę surowców wtórnych – „Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady”.
 6. Zorganizowanie konkursu plastycznego – „Dobre Rady na odpady”.
 7. Zorganizowanie wyjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 8. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli (szkolnych koordynatorów kampanii edukacyjnej).
 9. Zorganizowanie wręczania nagród w ramach konkursów.
 10. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami na terenie gmin objętych Projektem.

Wykonawca: Unia Sp. z o.o.ul. Ceglarska 14/10, 30-362 Kraków

Kontrakt podpisany w dniu 24.04.2012 r.