KONTRAKT 01

Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy.

Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) do prawidłowego zarządzania, koordynowania i monitorowania wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy zgodnie z obowiązującym prawem i Wytycznymi.

Ogólny zakres zamówienia obejmuje:

  1. analizę struktury organizacyjnej JRP i stosowanych procedur
  2. szkolenia personelu JRP
  3. wsparcie JRP przy planowaniu, organizacji i zarządzaniu JRP w zakresie:
    a. współpracy z Inżynierem i prowadzenia kontraktów wg FIDIC,
    b. monitoringu i sprawozdawczości,
    c. rozliczania projektu (zarządzanie finansowe),
  4. inne działania.

Wykonawca: Eko-Konsulting-Projekt „Conseko-BBM-Design” S.A. ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków

Kontrakt podpisany w dniu 24.04.2012 r.