Sprawozdanie z konferencji „Drugie życie” odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści…

12.07.2018 w Sielcu k. Staszowa odbyła się Konferencja zorganizowana przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pt. „Drugie życie” odpadów w technologiach ceramicznych – wzajemne korzyści,

której celem było określenie uwarunkowań niezbędnych do nawiązania współpracy dla przygotowania projektów badawczo rozwojowych mogących wytworzyć technologię wykorzystania energii z odpadów w sektorze ceramicznym, oraz technologię produkcji kruszyw ceramicznych
z użyciem niektórych frakcji odpadów komunalnych. Szeroka dyskusja, wymiana wiedzy
i doświadczeń mogących zachęcić różne branże do współpracy w kierunku wykreowania rozwiązań przysparzających im korzyści, a jednocześnie mających wpływ na wdrażanie Gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych może zaowocować projektami spełniającymi powyższe oczekiwania w tym zakresie.

 

Konferencję otworzył Prezes Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Stachowicz oraz Karol Kaczmarski Prezes Zarządu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Następnie Prezes Robert Stachowicz (ZGOK Sp. z o.o.) oraz Dr Krzysztof Czajka (TOMAR) przedstawili referat wprowadzający.
W dalszej części konferencji odbyły się kolejno prezentacje zaproszonych prelegentów:

  • Paliwa z odpadów, jako źródło energii w procesie wytwarzania ceramiki. Podstawowe uwarunkowania – Prof. Tadeusz Pająk AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA
    W KRAKOWIE
  • Iły krakowieckie w technologiach ceramicznych , rynek kruszyw lekkich – Prof. Krzysztof Galos INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  • Podstawowe założenia technologii ceramicznego odzysku odpadów –Dr Krzysztof Czajka, TOMAR
  • Kruszywo lekkie typu keramzytu z udziałem surowców odpadowych – właściwości, zastosowanie. – Dr. Jolanta Latosińska POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
  • Wymiana gruntów – możliwości zagospodarowania kruszyw ceramicznych   – Marcin Pacocha specjalista ds. wymiany gruntów BAUCEM
  • Założenia surowcowe RIPOK województwo świętokrzyskie –Bogumiła Czerwiec ZGOK
  • Wsparcie badawczo rozwojowe i wdrożeniowe dla firm. Możliwość pozyskania środków w ramach Działania 1.2 RPO WŚ – Dr Anna Twarowska ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU   TECHNOLOGII SP. Z O.O,

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

 

Szeroka dyskusja, wymiana wiedzy i doświadczeń miała na celu zachęcić różne branże do współpracy w kierunku wykreowania rozwiązań przysparzających im korzyści, a jednocześnie mających wpływ na wdrażanie Gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych może zaowocować projektami spełniającymi oczekiwania zakresie stworzenia innowacyjnego działania zmierzającego do racjonalnego gospodarowania zasobami, a w tym przypadku dalszego wykorzystania odpadów i zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a w szczególności prelegentom, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Poniżej treść wszystkich prezentacji:

1.Prezentacja otwarcia

2.Pająk_ZGOK_Rzędów_Konf_2018

3.Krzysztof Galos Iły krakowieckie a kruszywa lekkie

4 Prezentacja K Czajka

5 Prezentacja Latosińska

6.GWymiana gruntów możliwość zagospodarowania

7.Prezentacja 12 lipiec 2018

8.Prezentacja_ŚCITT + 1.2.pdf PDF

 

 

 

 

DSC_0003

DSC_0015

DSC_0020DSC_0026DSC_0028DSC_0039

DSC_0043DSC_0047DSC_0053DSC_0065DSC_0070DSC_0071DSC_0078DSC_0090DSC_0106DSC_0123