Podpisano umowę na nowy projekt edukacyjny z WFOŚiGW w Kielcach”

W dniu 10 września 2018 r. została  podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów – warsztaty, konkursy, doposażenie”. Koszt całkowity zadania wynosi 22 680,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach  w wysokości 15 999,00 zł.

 

obrazek