Informacja o dofinansowaniu z Funduszu Prewencyjnego PZU SA

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie informuje, że w bieżącym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie: 8 400,00 zł brutto na zadanie prewencyjne dotyczące zakupu i instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiekcie sortowni odpadów ZGOK. Rozliczenie finansowo – rzeczowe dotyczące realizacji Wniosku o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU SA nastąpi w październiku 2018 r.

 

                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

--