Z dniem 1.01.2020 r., w życie wchodzi obowiązek elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów przez podmioty wpisane do rejestru BDO.

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 1.01.2020 r., w życie wchodzi obowiązek elektronicznej ewidencji                                                   i sprawozdawczości odpadów przez podmioty wpisane do rejestru BDO.
Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują/importują opakowania bądź nabywają je przy udziale wewnątrzwspólnotowych dostaw

źródło: [https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/]

Lista podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, znajduję się na oficjalnej stronie Ministerstwa [link poniżej]:

https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2414-zwolnienie-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-odpadow