Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:1501 01–Opakowania z papieru i tektury