Prośba o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:1501 04–Opakowania z metali (alu-puszka)